Project Flexlines

Flexlines optimaliseert het ontwerp en de productie van flexibele elektronica. Flexibele elektronica (FE) wordt wereldwijd gezien als een beloftevolle technologie, omdat het printen van elektronica op dunne substraten en folies nieuwe mogelijkheden creëert.

Deze flexibele elektronica kan gedrukt worden op verschillende materialen zoals kunststof, folies en karton. Dit opent een waaier aan toepassingen, zoals slimme pleisters, wearables, plooibare verlichting en bewegwijzering, herbruikbare- of wegwerpsensoren, en oprolbare zonnecellen en -beeldschermen. Dankzij deze innovatie kan tegemoet gekomen worden aan grote uitdagingen zoals het beheersbaar houden van de gezondheidszorg dankzij de introductie van slimme pleisters, kunnen slimme verpakkingen logistieke processen verbeteren en zal voedselverspilling afnemen dankzij geprinte sensoren die de kwaliteit meten van voedsel.

Met dit project kan de grensregio zijn voortrekkersrol in deze nieuwe, veelbelovende technologie verder uitbouwen.

Rol van de TU/e:

In dit project wordt in de capaciteitsgroep Moleculaire Materialen en Nanosystemen (M2N) van de faculteit Technische Natuurkunde aan de TU/e onderzoek gedaan naar het ladingstransport in dunne film oxide transistoren van de nanometer schaal tot de micrometer schaal. Het doel is het opstellen van een fysisch model dat de werking van dunne film oxide transistoren kan beschrijven en het opbouwen van nieuwe relevante kennis in samenwerking met andere onderzoeksinstellingen.

Meer informatie over dit Interreg project is te vinden op  www.grensregio.eu/projecten/flexlines en www.flexlines.nl